Backup & Säkerhet

CadNet hjälper med lösningar för att höja säkerheten i din IT-miljö för både ensamma PC/Arbetsstationer och för Server och Nätverk !

Vi erbjuder olika lösningar gällande:

Backup (Lokalt och för hela nätverk)
Backup på distans över internet
Intrångsskydd, Antivirusprogram och Spamfilter
Brandväggar och VPN uppkopplingar
RAID lösningar m.m. (Speglade diskar och servrar..)
FT och HA lösningar (FaultTolerance och HighAvailability)
Nätverkssäkerhet och lösenordskydd
Förebyggande åtgärder
Fysiska skydd m.m.